Proġett Leap! – Proġett Soċjali b’Opportunita` tad-Deheb

Proġett Leap! – Proġett Soċjali b’Opportunita` tad-Deheb

Cooperatives Malta was involved in Project Leap! co-financed by the European Union under the European Social Fund, a commitment by the Ministry for the Family and Social Solidarity. The main objective of this project was to create job opportunities for vulnerable individuals and disadvantaged groups at risk of poverty, allowing their adaptation to life in society, to manage more effectively with their personal lives.

Cooperatives Malta, Had ten people, two young vulnerable and eight prisoners. These prisoners are working in the oven Facility Correctional Services within the Ministry of the Interior and National Security and received training in collaboration with the Centre of Education Correctional Facility Corradino.

The prisoners, in addition to the role in the oven, they have training every week on various topics provided by operatives Malta to improve the skills and personal attributes which, interactions and individual prospects in their career (video below ).

The two young vulnerable people where working in cooperatives, and where trained to perform work and learn new skills so they can live more independently. Experience acquiring was beneficial to their holistic development.

These ten people where being monitored by a mentor to assess the progress of the participant during the scheme. Participants were remunerated and awarded a certificate at the end of the scheme to beneficiaries who have successfully completed the scheme traineeship.

 

Koperattivi Malta Kienet involuta fil-Proġett Leap! ko-finanzjat mill-Unjoni Ewropea taħt il-Fond Soċjali Ewropew, b’impenn mill-Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali. L-għan ewlieni ta’ dan il-proġett kien li jinħolqu opportunitajiet ta’ xogħol għal individwi vulnerabbli u gruppi żvantaġġjati li huma f’riskju ta’ faqar, li jippermetti l-adattament tagħhom għall-ħajja fis-soċjetà, sabiex jamministraw b’mod aktar effettiv il-ħajja personali tagħhom.

Bħala parteċipanti, Kellnha għaxar persuni, żewġ żgħażagħ b’diżabbilita` u tmien priġunieri. Dawn il-priġunieri qed jaħdmu fil-forn tal-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin fi ħdan il-Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali u qed jirċievu t-taħriġ b’kollaborazzjoni maċ-Ċentru ta’ l-Edukazzjoni tal-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin.

Il-priġunieri, apparti l-ħidma li jwettqu fil-forn, huma jkollhom taħriġ kull ġimgħa dwar suġġetti varji pprovdut minn Koperattivi Malta sabiex itejbu l-ħiliet u l-attributi personali tagħhom, interazzjonijiet individwali u prospetti fil-karriera tagħhom (filmat hawn taħt).

Iż-żgħażagħ b’diżabbilita` qed jaħdmu f’koperattivi, u huma mħarrġa biex; iwettqu xogħol u jitgħallmu ħiliet ġodda sabiex ikunu jistgħu jgħixu b’mod aktar indipendenti. L-esperjenza li qed jakkwistaw hija ta’ benefiċċju għall-iżvilupp ħolistiku tagħhom.

Dawn l-għaxar persuni qed ikunu mmonitorjati minn mentor sabiex jevalwaw l-progress tal-parteċipant tul l-iskema. Il-parteċipanti se jkunu remunerati u se jingħata ċertifikat fl-aħħar ta’ l-iskema lill-benefiċjarji li jkunu temmew b’suċċess l-iskema ta’ traineeship.

20150304_122845[1]

100_0496.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
hd porno Seks hikayeleri, Sikiş hikayeleri, Sex hikayeleri, Seks hikaye