Council Members


Anthony Dalli President
Anthony Dalli hu membru tal-Koperattiva Executive Transport sa mit-twaqqif tagħha fl-2004 fejn serva fil-kariga ta’ segretarju u l-aħħar tlitt snin fil-kariga ta’ President. Tony ilu jiġi elett fil-Kunsill ta’ Koperattivi Malta sa mis-sena 2007 fejn fis-sena 2011 ġie maħtur President.
Louis Zammit Vice President
Louis hu membru tal-Koperattiva tat-Tabelli u Sinjali sa mit-twaqqif tagħha fl-1996. Louis ilu servi bħala Viċi President fil-Kunsill ta’ Koperattivi Malta għal dawn l’aħħar sentejn. Louis hu membru fil-Kumitat tal-Fond Ċentrali bħala rappreżentant ta’ KM fejn ġie maħtur bħala Chairman fis-sena 2011.
Paul Piscopo Secretary General
Pawlu huwa membru ta’ Għaqda Koperattiva tas-Sajd li ġiet imwaqqfa fis-sena 1969 u jservi bħala Segretarju. Pawlu hu membru fil-Kunsill ta’ Koperattivi Malta għal dawn l-aħħar erba’ snin fejn inħatar bħala Segretarju Ġenerali mill-aħħar sentejn ’il hawn.
Anthony Muscat Treasurer
Anton ilu membru mal-Koptaco Coaches sa mit-twaqqif tagħha fl-1997. Anton ġie elett fil-Kunsill ta’ Koperattivi Malta fis-sena 2008, u mis-sena 2009 sal-lum serva bħala Teżorier.
Joe Sciberras Member
Joseph hu membru ta’ l-Agricultural Co-Operative Limited għal dawn l-aħħar ħamsa u tletin sena. Kien ukoll wieħed mil-fundaturi tal-Koperattiva Rurali Manikata sa mit-twaqqif tagħha fl-2007 sas- sena 2012 , fejn serva fil-kariga ta’ vici president . Joe ġie elett fil-Kunsill ta’ Koperattivi Malta mis-sena 2010 fejn huwa kien membru responsabbli mis-settur ta’ l-Agrikultura.
Victor Zarb Member
Victor Zarb hu membru tal-Koperattiva ta’ Min Irabbi l-Majjal Ltd għal dawn l-aħħar 23 sena. Din il-koperattiva ġiet mwaqqfa fis-sena 1982 u tħaddan madwar 150 membru.
Joe Cassar Member
Joe hu membru fil-Koperattiva F.C.C.S mis-sena 1995 fejn iħaddan il-kariga ta’ Viċi President għal dawn l-aħħar erba’ snin. Joe ġie elett fil-Kunsill ta’ Koperattivi Malta fis-sena 2012.
Kurt Spiteri Member
Kurt issieħeb mal-Koperattiva Malta Kuba mis-sena 2010 fejn ftit wara ġie maħtur Segretarju Ġenerali. Fis-Sena 2012, Kurt ġie elett membru fil-Kunsill ta’ Koperattivi Malta.
Victor Sammut Member
hd porno Seks hikayeleri, Sikiş hikayeleri, Sex hikayeleri, Seks hikaye